Jennifer with Me.jpg
ג'ניפר איירס-בלינקיס
 מייסדת תקווה | בית ליעוד
החיים יובילו אותך לאן
 תבחר להגיע.

להתחבר לתקווה!

תקווה - בית ליעוד

...מקום להעצמה אישית וקהילתית...

מטרתה ליצור יותר שמחה, יצירתיות,

מודעות ואהבה בחיים.

תקווה נולדה למען האנשים בקהילה בפרט

ולקהילה בכלל ככלל מטרתה לתת תמיכה, השראה ומוטיבציה לגלות את הכוחות הפנימיים

שבכל אחד ולקבל תשובות לשאלה

"מי אני, באמת?".

תקווה - בית ליעוד מזמין אותך

לחוות צמיחה אישית על ידי:

הרצאות

סדנאות

יצירה - אומנות מיחזור

במה פתוחה

מפגשים 

ועוד...

לפרטים ולפתיחת תקווה-בית ליעוד 

בעיר שלך נא ליצור קשר.